Con bắt đầu học nhạc, bạn làm gì để giúp con nuôi dưỡng đam mê?

Vũ Nhật Tân

post by Sống ECOPARK

http://song.ecopark.com.vn/nghe-thuat-ecopark/5-dieu-bo-me-lam-giup-con-thich-hoc-nhac/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s